Stručni skupovi / 30. kolovoza 2013.

Odgojno-obrazovni ishodi učenja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski

Namjena: Program je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima (osnovne i srednje škole)

Mjesto održavanja: SŠ Valpovo, Valpovo

Broj polaznika: 60

Rok prijave: do 14.11. 2013. – obvezna prijava na internetskoj stranici www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Boris Jokić, dr. sc. Dijana Garešić, Blaženka Šurbek, prof., Ivana Biljan, prof.

Ciljevi:

  • Samostalno odrediti i napisati što se od učenika očekuje da zna, razumije i/ili da je sposoban pokazati nakon završetka  učenja.
  • Koristiti Bloomovu taksonomiji u određivanju ishoda učenja.
  • Povezat će način učenja, ishode učenja, metode poučavanja, vrednovanje i ocjenjivanje.

Oblici rada: Interaktivna predavanja stručnjaka, rad u manjim i većim grupama (rasprava, analiza slučaja, iskustva iz prakse, pedagoška radionica)

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje (AZOO)

Napomena: Broj sudionika je ograničen jer je ponuđeno više tema i skupova, pedagozi biraju jednu ili dvije teme u periodu od rujna do prosinca 2013. prema interesu i mogućnostima.

Voditelj:

Viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge  
Ivana Biljan, prof.
telefon: 031/ 284 901
e-pošta: ivana.biljan@azoo.hr