Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Rezultati PIRLS i TIMSS istraživanja u svrhu unapređenja nastave i procesa vrednovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima razredne nastave Grada Zagreba i Zagrebačke županije (zapad).

Mjesto održavanja: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Mesićeva 35, Zagreb

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ od 14. lipnja do 28. srpnja 2013.

Predavači: Biljana Petljak Zekić, dipl. učiteljica, viša savjetnica i dr. sc. Jasminka Buljan Culej, načelnica Istraživačko – razvojnog odjela u Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Ciljevi:Učitelji će:

  • biti upoznati s rezultatima Međunarodnog istraživanja o učeničkim postignućima u području čitanja (PIRLS 2011), matematike te prirode i društva (TIMSS, 2011.),
  • analizirati tematske cjeline i kognitivne domene PIRLS-a i TIMSS-a,
  • proučiti konstrukciju zadataka korištenih u istraživanjima PIRLS i TIMSS,
  • analizirati određivanje općih obrazovnih pristupa u područjima ključnima za buduće učenje,
  •  propitivati organizaciju nastave i uporabu obrazovnih sredstava u svrhu poboljšanja ishoda učenja,
  • biti osnaženi u određivanju globalnih edukacijskih standarda te određivanju jakih i slabih strana ispitivanih znanja u međunarodnom kontekstu,
  • upoznati listu za procjenu kvalitete zadataka (LPKZ),
  •  uvježbavati sumativno i formativno ispitivanje.

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)