Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Odrednice Zdravstvenoga i Građanskoga odgoja i obrazovanja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne nastave Bjelovarsko-bilogorske (ŽSV 1, 2, i 5)

Mjesto održavanja: I. osnovna škola Bjelovar, Bjelovar, Željka Sabola 14

Broj polaznika: 150

Rok prijave: obvezna prijava do 20. lipnja 2013. na www.ettaedu.eu

Predavači: Nevenka Lončarić-Jelačić, prof.,  dr. sc. Majda Rijavec, mr. sc. Luca Sabljić, mr. Šimica Mihaljević

Ciljevi: sudionici će:

  • ponoviti i proširiti znanje o mentalnom zdravlju djece,
  • upoznati prognostičke i zaštitne čimbenike nasilja i zlostavljanja mladih s osvrtom na školsku kulturu,
  • upoznati zakonsku odredbu vezanu uz dječja prava i njihovu zaštitu,
  • steći temeljne spoznaje o osnovnim odrednicama Kurikuluma GOO-a i mogućnosti njegove implementacije u nastavni plan i program, o  pitanjima koja se aktualiziraju pri oblikovanju i izvođenju nastave usmjerene na kompetencijski pristup te promišljati o načinu vrednovanja postignuća učenika u području GOO-a. 

Metode i oblici rada: predavanja, interaktivna predavanja, pedagoške radionice; frontalni, individualni,  rad u skupinama

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Donijeti Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja. 

Voditelj:
mr. Šimica Mihaljević, viša savjetnica
telefon: 01/2785 067
e-pošta: simica.mihaljevic@azoo.hr