Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Učenje matematike usmjereno na rješavanje problema

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen učiteljima razredne nastave osnovnih Vukovarsko-srijemske i Brodsko posavske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Antun Gustav Matoš“ Vinkovci, Ohridska 21

Broj polaznika: 100

Rok prijave: Obvezna online prijava od  1. 6. 2013.  do  26. 8. 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: izv. prof. dr. sc. Margita Pavleković, Gregorović Željko, prof., Mirela Skelac, univ. spec. act. soc.

Ciljevi: Učitelji će:

  • upoznati matematičke djelatnosti primjerene matematičkim sposobnostima i predznanju  učenika.
  • upoznati znanstvene metode važne za suvremenu nastavu matematike koja potiče otkrivanje puta k samostalnom stvaralačkom radu učenika i rješavanju problema.
  • samostalno odrediti i napisati što se od učenika očekuje da zna, razumije i/ili da je sposoban pokazati nakon završetka (nastavnog sata – teme, nastavne cjeline, nastavnog predmeta matematika) učenja.

Oblici rada: predavanje i prikazi

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena:

Voditelj:

Mirela Skelac, univ. spec. act. soc., viša savjetnica za razrednu nastavu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284-916