Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski jednodnevni stručni skup

Namjena: program je namijenjen učiteljima pripravnicima razredne nastave Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola Sućidar, Perivoj Ane Roje 1, 21000 Split

Broj polaznika: 50

Rok prijave: do 20. lipnja 2013.

Predavači: dr. sc. Smiljana Zrilić, Alda Šlender, dipl. učiteljica, Fani Vidović, dipl. učiteljica,  mr. sc. Ines Blažević, viša savjetnic

Ciljevi:

  • razvijati metodičko-didaktičke i pedagoško-psihološke kompetencije za samostalan odgojno-obrazovni rad
  • naučiti mogućnosti rada s djecom s teškoćama u redovitom odgojno-obrazovnom sustavu
  • spoznati mogućnosti metodičke realizacije sata razrednika
  • spoznati mogućnosti realizacije suradničkih odnosa s roditeljima.

Oblici rada: predavanje, radionice i tematske rasprave

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Napomena: –

Voditelj:

mr. sc. Ines Blažević, dipl. učiteljica, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanja
Podružnica Split, Tolstojeva 32, 21000 Split
Telefon: 021/ 340-992