Stručni skupovi / 29. listopada 2012.

Kurikulum građanskog odgoja i obrazovanja u I. odgojno-obrazovnom ciklusu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen učiteljima mentorima i savjetnicima iz Istarske i Ličko-senjske županije te voditeljima  županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave u Istarskoj i Ličko-senjskoj županiji.

Mjesto održavanja: Osnovna  škola „Vladimir Gortan“, Prilaz Vladimira Gortana 2, Rijeka

Broj polaznika: 35

Rok prijave: obvezna online prijava od 3. 12. 2012. do 3. 1. 2013. na adresi: www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Marina Diković, prof., Elvira Nimac, prof., Dijana Bakarčić, dipl.uč., Ivana Jurjević Jovanović, viša savjetnica i Jasna Vukonić-Žunič, viša savjetnica

Ciljevi: Učitelji će:

  • biti upoznati sa strukturom Kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja, modelima uključivanja Nastavnog plana i programa građanskog odgoja i obrazovanja te načinima praćenja postignuća učenika u razvoju građanske kompetencije;
  • biti osposobljeni za implementaciju i provedbu građanskog odgoja i obrazovanja u I. obrazovnom ciklusu;
  • steći znanja o društvenim i komunikacijskim vještinama koje trebaju razvijati kod učenika,
  • upoznati  metode za razvoj interkulturalnih kompetencija;
  • razviti vještinu asertivnog ponašanja (kako ostvariti svoje potrebe, vodeći pri tom računa o potrebama drugih, nadasve ino-jezičara);
  • razviti emocionalne kompetencije potrebne za život.

Oblici rada: interaktivno predavanje, radionice, samostalni rad polaznika,čelni, individualni rad i rad u skupini

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Ivana Jurjević Jovanović, dipl. uč., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
051/352 073