Stručni skupovi / 9. svibnja 2018.

Kurikulumski pristup planiranju i programiranju nastave hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te nastavnika hrvatskoga jezika Grada Zagreba prema pozivu

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Zagreb

Broj polaznika: 10

Rok prijave: obvezna prijava do 20. svibnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Nikolina Marinić, prof., Diana Greblički Miculinić, prof.

Ciljevi – voditelji ŽSV-a:

  • bit će upoznati s novim sadržajima Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (četvrta inačica)
  • upoznat će i razumjet će temeljnu svrhu, ciljeve i odgojno-obrazovne ishode dokumenta za peti razred osnovne škole i prvi razred srednjih škola
  • razmotrit će mogućnosti planiranja i programiranja, organizacije i vođenja nastavnoga procesa u kurikulumskom obzorju
  • razmotrit će i predložit će mogućnosti radioničkih oblika rada s učiteljima i nastavnicima tijekom usavršavanja na županijskoj razini

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Napomena: stručni skup zajednički organiziraju više savjetnice za hrvatski jezik mr. sc. Gea Cetinić, dr. sc. Marijana Češi i Mirela Barbaroša-šikić, prof.

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018