Stručni skupovi / 12. travnja 2017.

Likovno-pedagoška istraživanja u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Sunčana, Dječji trg 2, Zagreb

Broj polaznika: 95 sudionika.

10. travnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: izv. prof., art., Antonija Balić Šimrak, ravnateljica, stručni suradnici i odgojitelji mentor i savjetnici Dječjega vrtića Špansko, Zagreb, mr. sc. A. Silić,

Ciljevi:

  • osvještavanje i produbljivanje znanja o važnosti likovne kulture u cjelovitom razvoju djece rane i predškolske dobi,
  • osvještavanje vlastitih sposobnosti i kompetencija;
  • usvajanje osnova za kvalitetno pripremanje, ostvarivanje, praćenje i vrednovanje likovnog konteksta u dječjem vrtiću, usvajanje osnova za uspostavljanje kvalitetne suradnje s drugim ustanovama iz područja kulture, npr. umjetničkim galerijama, muzejima itd;
  • osmišljavanje, planiranje i vođenje istraživanja u području likovne umjetnosti u dječjem vrtiću.

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, radionice, rasprava.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane nositelja programa); obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa (od strane Agencije).

Napomena: skup se ostvaruje modularno.

Voditelj:

viša savjetnica za predškolski odgoj
mr. sc. Andreja Silić
telefon: 01/ 2785 054