Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Ljetni seminar za geografije – praktične geografske vještine

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima geografije iz svih županija Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: OŠ Kajzerica, Žarka Dolinara 9, Zagreb 

Broj polaznika: 220 (tri modula, svaki sa tri radionice, u svakoj skupini maksimalno 25 sudionika)

Rok prijave: obvezna prijava do 29. kolovoza 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: izv. prof. dr. sc. Danijel Orešić, izv. prof. dr. sc. Neven Bočić, izv. prof. dr. sc. Nenad Buzjak, doc. dr.sc. Dubravka Spevec, doc. dr. sc. Ivan Čanjevac, dr. sc. Ivan Šulc, dr. sc. Luka Valožić, doc. dr. sc. Mladen Maradin, doc. dr. sc. Ružica Vuk, Vesna Milić, dipl. geograf

Ciljevi i ishodi:

  • upoznati mogućnosti korištenja računalnih alata u planiranju i izvedbi nastave geografije
  • upoznati  mogućnosti kreiranja vježbi za razvijanje praktičnih geografskih vještina
  • kreirati vježbe za teme gibanja Zemlje, vrednovanje reljefa, geoekološka evaluacija prostora, topografska karta, analiza hidrograma, izrada tematskih karata u hidrogeografiji, primjena QGIS-a, prezentacija rezultata klimatoloških istraživanja
  • izraditi primjere nastavnih materijala za razvijanje praktičnih geografskih vještina
  • izraditi plan poučavanja usmjerenog na razvijanje geografskih vještina
  • izraditi zadatke za vrednovanje usvojenosti praktičnih geografskih vještina

Metode i oblici rada: radionica, rasprava; rad u skupinama, individualni, frontalni.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: program seminara i ostale informacije bit će dostupne na http://hagede.hr/ 22. kolovoza 2017.

Voditelji:

Vesna Milić, dipl. geograf
viša savjetnica za geografiju
tel: 01/ 2785 074
dr. sc. Danijel Orešić, izv. prof.
predsjednik Hrvatskog geografskog društva
tel: 01 48 95 402
e-adresa: hgd@geog.pmf.hr