Stručni skupovi / 6. studenoga 2012.

Društvena dimenzija, komunikacijske vještine, politička dimenzija GOO-a; Osnove demokracije

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: Program je namijenjen  nastavnicima, stručnim suradnicima, u srednjim školama Dubrovačke županije.

Mjesto održavanja: OŠ Marina Getaldića, Dubrovnik, Nikole Gučetića bb

Broj polaznika: 40

Rok prijave: Obvezna online prijava www.ettaedu.eu do 8. ožujka 2013.

Predavači: prof. dr. sc. Vedrana Spajić-Vrkaš,Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Ljerka Čačić, koordinatorica obrazovnih programa Hrvatskog Crvenog križa,  mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe AZOO i Nevenka Lončarić Jelačić, viša savjetnica za nacionalne programe, AZOO

Ciljevi: Sudionici će biti:

  • biti osposobljeni za primjenu Kurikuluma GOO,
  • za planiranje, programiranje i izvođenje nastave usmjerene na kompetencijski pristup;
  • biti osposobljeni za korištenje metoda aktivnog učenja i poučavanja;
  • biti osposobljeni za korištenje intelektualnih alata za raščlambu određenog problema;
  • biti osposobljeni za korištenje metode suradničkog učenja; steći znanja i osposobiti se za poučavanje o temeljnim vrijednostima demokracije: vlast, pravda, odgovornost, privatnost
  • znati što su društvene komunikacijske vještine, humanitarne vrijednosti i zašto su važne za osobni razvoj pojedinca i društvene zajednice

Oblici rada: Predavanja, radionice, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te obrazac za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji

Nevenka Lončarić-Jelačić, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik
Agencija za odgoj i obrazovanje,
Telefon: 01/72785008