Stručni skupovi / 22. travnja 2017.

Metode profesionalnog razvoja učitelja

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima razredne i predmetne nastave te stručnim suradnicima osnovnih škola

Mjesto održavanja: Osnovna škola Kajzerica, Žarka Dolinara 9, Zagreb

Broj polaznika: 25

Rok prijave: obvezna prijava do 30. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: mr. sc. Sanja McMurtry, Mirjana Konosić, prof.

Ciljevi:

  • upoznati ključne pojmove (stručno usavršavanje, profesionalni razvoj, profesionalni identitet, razdoblja profesionalne karijere) u hrvatskom i europskom odgojno-obrazovnom kontekstu 
  • metodom iskustvenog učenja usvojiti metode profesionalnog razvoja: intervju i kolegijalno opažanje nastave
  • razmijeniti iskustva
  • raspravljati o mogućnostima primjene u svakodnevnom odgojno-obrazovnom radu

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, individualni rad, skupni rad, demonstracija i rasprava.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje Agencije za odgoj i obrazovanje

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za međunarodnu suradnju
mr. sc. Sanja McMurtry
telefon: 01/2785 121
e-pošta: sanja.mcmurtry@azoo.hr