Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Metodička raznovrsnost u nastavi hrvatskoga jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika u Zagrebačkoj, Sisačko-moslavačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 80

Rok prijave: obvezna prijava do 25. travnja 2019.  na ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. dr. sc. Karol Visinko, prof. dr. sc. Marko Alerić, Darija Sever, prof., Edita Jurjević, prof., Martina Tunuković, prof., Zdravka Kramarić, prof., Sanja Tomazinić Krotin, prof.

Ciljevi:                                                                                                                                                                       

  • osvijestiti važnost poznavanja metodičkih osnova za cjelovitije ostvarivanje procesa poučavanja jezičnim djelatnostima;                                                                                                          
  • primijeniti postupnost u poučavanju pisanju – najsloženije jezične djelatnosti;      
  • pokazati raznovrsnost u primjeni metoda, metodičkih postupaka, metodičkih pristupa i organizacijskih oblika pri obradbi, uvježbavanju, praćenju i provjeravanju ishoda učenja na predlošku odabranih učeničkih sastavaka;                                                                                                              
  • uputiti na važnost razumijevanja pojma kompetencija u temeljnom cilju predmeta (stjecanje kompetencije komunikacije na materinskome jeziku): jezične sposobnosti, vještine i znanja, stavovi, vrijednosti i navike;                                                                                                                                 
  • utvrditi obilježja čitanja teksta posredovanog tiskanim i digitalnim medijima;                                       
  • objasniti uzroke i posljedice nedovoljnog čitanja;                                                                                             objasniti kriterije i preporuke za poticanje čitanja lektirnih djela (osobito e- lektire).

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, pojedinačni i skupni rad sudionika

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditeljica: mr. sc. Gea Cetinić, viša savjetnica

telefon: 01/2785-056                                                                                                                                  

 e-pošta: gea.cetinic@azoo.hr