Stručni skupovi / 27. ožujka 2018.

Međunarodni simpozij 17. Dani Mate Demarina „Odgoj i obrazovanje – budućnost civilizacije”

Razina i vrsta stručnog skupa: međunarodni dvodnevni simpozij

Namjena: odgojitelji, učitelji i stručni suradnici u sustavu predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja te svi znanstvenici i stručnjaci

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Zagreb – Odsjek u Petrinji, Trg Matice hrvatske 12, Petrinja

Broj polaznika: neograničen

Rok prijave: obvezna prijava do 3. lipnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: prof. emeritus Vladimir Findak, prof. dr. sc. Ivan Prskalo, izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, izv. prof. dr. sc. Mirjana Radetić-Paić, doc. dr. sc. Zdenko Braičić, doc. dr. sc. Marija Lorger, i drugi

Ciljevi: Sudionici Simpozija će:

  • steći znanja i sposobnosti potrebne za praktično ostvarivanje i primjenu kurikuluma za rani odgoj mijenjanjem i razvojem konteksta i kulture ustanove za rani i predškolski odgoj
  • poticati kompetencije odgojitelja, učitelja i stručnih suradnika za suvremeni, noviji pristup djeci
  • upoznati primjere kvalitetne odgojno-obrazovne prakse
  • proširiti spoznaje o pristupu usmjerenom na učenika (s prijenosa znanja na razvoj kompetencija), uvažavajući različite sposobnosti učenika i stilove učenja

Metode i oblici rada: predavanja, okrugli stolovi

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i predavača

Napomena: Detaljnije obavijesti o simpoziju možete pronaći na poveznici: http://www.ufzg.unizg.hr/?p=31693&lang=hr gdje će naknadno biti objavljen program rada. 

Voditelj:

Prof. dr. sc. Ivan Prskalo
Doc. dr. sc. Zdenko Braičić
Izv. prof. dr. sc. Marko Badrić