Stručni skupovi / 13. srpnja 2018.

Migracije i rizici migriranja “U čemu je razlika ako sam različit”

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja iz Grada Zagreba, Zagrebačke-županije, Krapinsko-zagorske županije, Karlovačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Međimurkse županije, Varaždinske županije i Koprivničko križevačke županije 

Mjesto održavanja: Hrvatski Crveni križ, ul. Crvenog križa 14, Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 28. studenoga 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak te Nives Vudrić, Služba za zaštitu migranata i Ivana Zadražil Vorberger, Služba za rad s mladima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa

Ciljevi; sudionici će:

 • koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja
 • analizirati i navoditi postupke koji prethode i vode u migracije
 • biti osposobljeni pravodobno prepoznavanje postupaka koji vode u rizike migriranja s posebnim naglaskom na ravnjive skupine poput žena i djece, trgovanje i ropstvo prepoznati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta
 • moći objasniti građansku kompetenciju za suzbijanje stereotipa i predrasuda i pristup razvijenim u okrilju iskustava i ekspertize Hrvatskoga Crvenog križa
 • navoditi postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • moći prepoznati i opisati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta
 • moći istražiti i dokumentirati podatke o trgovanju ljudima (MUP, Hrvatski Crveni križ), postupke koji prethode otimanju i ropstvu te objašnjava načine zaštite
 • biti osposobljeni za rad s učenicima uz korištenje metode prevencije trgovanja ljudima
 • biti osposobljeni za rad s učenicima na temu prevencije diskriminacije migranata
 • biti osposobljeni za rad s učenicima i primjenu metoda zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, zaštite dječja prava i te suzbijanje diskriminacije migranata
 • razumjeti koncept stereotipa i predrasuda temeljenih razlikom među kulturama i spolovima 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:
Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008