Stručni skupovi / 30. svibnja 2017.

Miskoncepcije u elektromagnetizmu-uzroci i posljedice nerazumijevanja fizičkih koncepata kod učenika

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski; jednodnevni

Namjena: Skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima fizike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije.

Mjesto održavanja: Odjel za fiziku, Sveučilišta u Rijeci, Ulice Radmile Matejčić 2, Rijeka

Broj polaznika: 70

Rok prijave: Obvezna je prijava sudionika do 24. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr .

Predavači i voditelji radionica: prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić, doc. dr. sc. Nataša Erceg, dr. sc. Tatjana Ivošević

Ciljevi: Sudionici će:

  • uočiti miskoncepcije uz pojmove i pojave vezane uz električnu struju i strujne krugove na konkretnim primjerima,
  • razmišljati o točnosti i preciznosti opisa fizičkih pojmova, električna struja, električni napon, električni otpor, spajanje otpornika, itd. tijekom poučavanja učenika,
  • razmijeniti iskustva temeljena na radu s učenicima,
  • sudjelovati u donošenju zaključaka skupa.

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, rasprava; individualni, frontalni

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditeljica:

dr. sc. Tatjana Ivošević, viša savjetnica 
telefon: 051 317-690