Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Mladi i vjera

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen vjeroučiteljima u osnovnim i srednjim školama Splitsko-makarske nadbiskupije i Hvarske biskupije

Mjesto održavanja: Nadbiskupsko sjemenište, Zrinsko-frankopanska 19, Split

Broj polaznika: 250

Rok prijave: obvezna prijava do 8. ožujka 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Valentina Mandarić, dr. sc. mons. Marko Semren i vjeroučitelji koji su se istaknuli u radu s mladima (okrugli stol)

Ciljevi: vjeroučitelji će

  • upoznati, interpretirati i vrednovati psihološkopedagoški i sociološki profil mladih,
  • upoznati i analizirati temeljna obilježja religioznosti mladih danas,
  • ponuditi konkretne oblike pastoralnog rada s mladima,
  • razvijati osobne, opće i stručne kompetencije za rad u školi i cjeloživotno učenje.

Metode i oblici rada: predavanja, okrugli stol, tematska rasprava

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelji:

predstojnik Katehetskog ureda Splitsko-makarske nadbiskupije, mr. sc. Josip Periš

telefon: 021/ 407 516

e-mail: katehetski.ured@st.t-com.hr

predstojnik Katehetskog ureda Hvarske biskupije, don Mili Plenković

telefon: 021/ 741 269

e-mail: mili.plenkovic@st.t-com.hr

viša savjetnica za vjeronauk, Sabina Marunčić, prof.

telefon: 021/ 340 997

e-pošta: sabina.maruncic@azoo.hr