Stručni skupovi / 5. studenoga 2012.

Problemi suvremenog društva

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: Nastavnici sociologije i politike i gospodarstva

Mjesto održavanja: I. gimnazija, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb

Broj polaznika: 80

Rok prijave: Obvezna online prijava do 10. ožujka 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Marija Lončar, Jana Šarinić, prof., Igor Lukić, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • dobiti novi pogled na određene društvene probleme na osnovu rezultata socioloških istraživanja
  • razumjeti probleme koji se pojavljuju u suvremenom društvu
  • moći prepoznati probleme koji se javljaju kod učenika u procesu odrastanja s obzirom na okolinu u kojoj se kreće
  • osvijestiti i razumjeti vrijeme u sociološkom kontekstu
  • uočiti mogućnosti korištenja debate u nastavi humanističkih predmeta
  • planirati primjenu novih saznanja u vlastitoj nastavnoj praksi.

Oblici rada: Metode poučavanja: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u paru i skupini, izmjena iskustva, anketiranje. Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj

Zlata Paštar, prof.,
vanjska suradnica Agencije za odgoj i obrazovanje,
Zagreb, 091/4378 209
092/2448 802; zlata.pastar@azoo.hr