Stručni skupovi / 24. travnja 2017.

Okvir profesionalnog djelovanja vjeroučitelja pravoslavnog vjeronauka

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: vjeroučitelji pravoslavnog vjeronauka u osnovnim i srednjim školama Republike Hrvatske

Mjesto održavanja: Srpska pravoslavna opća gimnazija Kantakuzina Katarina Branković, Sv. Duh 122, Zagreb

Broj polaznika: 70

Rok prijave: obvezna prijava do 1. srpnja 2017. godine na mrežnoj stranici  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: doc. dr. sc. Vladan Tatalović, mr. sc. Gordana Barudžija, Ivanka Petrović, univ. spec. act. soc., Miron Vučićević, prof., Slobodan Lalić, dipl. teolog, Vukašin Cvetojević, dipl. teolog, Miroslav Mišanović, dipl. teolog, Mirjana Popović, prof., Tihana Petković, dipl. teolog, Jasmina Rašković, prof., Ana Volf, dipl. teolog, Ankica Mlinarić, dipl. teolog

Ciljevi: predstaviti okvir profesionalnog djelovanja vjeroučitelja pravoslavnog vjeronauka, diskutirati o pedagoškim kompetencijama, promišljati o integritetu učitelja i nastavnika, predstaviti i analizirati modele samovrednovanja te praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja učenika, vježbati planiranje nastave, komentirati prijedlog kurikuluma pravoslavnog vjeronauka

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, plenarna diskusija

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena:

Voditelj:

Viša savjetnica za vjeronauk
Ankica Mlinarić, dipl. teolog
telefon: 031/284 915
e-pošta: ankica.mlinaric@azoo.hr
 
Predstojnik katehetskog ureda SPC u Dalju
Arhimandrit Miron Vučićević, prof.
telefon: 031 592 105