Stručni skupovi / 23. travnja 2015.

Osposobljavanje romskih pomagača

Razina i vrsta stručnog skupa: državni 

Namjena: skup je namijenjen romskim pomagačima i stručnim suradnicima iz škola koje imaju romske pomagače

Mjesto održavanja: Čakovec, III. osnovna škola Čakovec

Broj polaznika: 45

Rok prijave: obvezna prijava do 27. kolovoza  2015. na www.ettaedu.eu

Predavači i voditelji radionica: Nevenka Lončarić Jelačić, prof., Senka Soldat i mr. sc. Tomislav Ogrinšak, viši savjetnici u Agenciji za odgoj i obrazovanje, Nives Vudrić Hrvatski Crveni križ, Josip Vuletić, Hrvatski Crveni križ

Ciljevi:

sukladno Akcijskom planu za provedbu nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013–2015. – mjera 1.1.1 Stručno usavršavanje učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine i mjera 1.3.3 Osposobljavanje suradnika pomagača organizira se stručno usavršavanje romskih pomagača i stručnih suradnika u osnovnim školama s ciljem podizanja kvalitete i učinkovitosti obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine te sukladno obvezama koje proizlaze iz Nacionalnog programa za suzbijanje trgovanja ljudima i Operativnog plana za razdoblje od 2012-2015 godine Mjera 9. „Nastaviti obrazovanje prosvjetnih radnika i učenika o suzbijanju trgovanja ljudima“

Sudionici će:

  • navesti situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta (trgovanje djecom)
  • opisati postupke koji prethode otimanju i ropstvu te vode u trgovanje ljudima
  • objasniti načine zaštite
  • navesti podatke o trgovanju ljudima (MUP, Hrvatski Crveni križ)
  • objasniti koncepte: „razred kao društvena zajednica“ „učenik građanin razreda“, „sudjelovanje u izgradnji demokratskih odnosa u razredu i školi na temelju osobne i zajedničke dobrobiti“, „uloga pravila i zakona u zaštiti temeljnih prava učenika i nastavnika“, „proceduralna, distributivna i korektivna pravednost“,
  • opisati neke od interaktivnih, istraživačkih i suradničkih metoda učenja i poučavanja Građanskog odgoja i obrazovanja;

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, vježbe, prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Napomena: Sudionici trebaju donijeti svoj primjerak godišnjeg izvedbenog plana, ogledne primjere izvedbenih priprema, te svoj primjerak programa Građanskog odgoja i obrazovanja.

 

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008