Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Pisci na mreži

Razina i vrsta stručnog skupa: državna, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika, ali i svim drugim odgojno-obrazovnim radnicima koji se bave poticanjem čitanja te sami čitanje smatraju važnim.

Mjesto održavanja: korištenjem računala online

Broj polaznika: neograničen

Rok prijave: do početka susreta online

Predavači: pisac – gost prema odabiru voditelja susreta Miroslava Mićanovića i Mirele Barbaroša-Šikić

Ciljevi:

  • poticanje čitanja i govora o suvremenim hrvatskim tekstovima u školi, kod kuće i u javnosti
  • mogućnost postavljanja pitanja piscima koji pišu sada i ovdje – u vremenu i na prostoru na kojemu svi zajedno živimo
  • uključivanje u virtualni susret – u razgovor s piscem – svih zainteresiranih učenika i učitelja u RH-a – iz prostora škole ili iz vlastita doma korištenjem računala i interneta
  • mogućnost korištenja virtualnog susreta i njegove snimke te odabranih tekstova tijekom nastavnoga procesa – na redovnoj nastavi hrvatskoga jezika, u izvannastavnim aktivnostima poput literarne, dramske ili novinarske družine ili kao neposrednog izvora znanja za individualni, grupni ili projektni rad s učenicima u višim razredima osnovne škole i u svim razredima srednjih škola
  • poticanje aktivnosti vezanih za hrvatsku književnost i hrvatski jezik u razgovoru s onima koji tu književnost i taj jezik ovoga trenutka stvaraju i oblikuju
  • ostvarivanje smislenosti onoga što se poučava učenike u školi kao trajnih znanja koja su im potrebna u životu i za život.

Metode i oblici rada: Čitanje, slušanje, govorenje i pisanje (čitanje i rad na tekstu – priprema za virtualni susret, dijaloška metoda – slušanje voditelja programa, gosta – pisca i drugih sudionika, postavljanje pitanja govorenjem ili pisanjem putem računala, pisanje – evaluacija nakon virtualnog susreta).Interaktivno korištenjem IKT-a, interaktivno uživo.

Vrednovanje: Nakon završenog susreta, a najkasnije 5 dana nakon održanog susreta potrebno je ispuniti upitnik koji će se nalaziti na internetskoj adresi http://www.aquilonis.hr/Poslovanje/pisci-na-mrezi-upitnik.html.

Napomena: Potvrdu o stručnome usavršavanju mogu dobiti oni sudionici koji se prijave za sudjelovanje unutar www.ettaedu.eu i potvrđivanjem virtualnog sudjelovanja popunjavanjem upitnika na http://www.aquilonis.hr/Poslovanje/pisci-na-mrezi-upitnik.html .

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Donje Svetice 38, Zagreb
telefon: 01/2785-018