Stručni skupovi / 5. studenoga 2013.

Pisci na mreži

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: webinar je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika svih županija, ali i ostalim učiteljima, nastavnicima i odgajateljima

Mjesto održavanja: korištenjem interneta online

Broj polaznika: neograničen

Rok prijave: obvezna prijava do početka susreta na www.ettaedu.eu

Predavači: gost pisac po odabiru voditelja programa

Ciljevi: poticanje čitanja i govora o suvremenim hrvatskim tekstovima – u školi, kod kuće i u javnosti, mogućnost postavljanja pitanja piscima koji pišu sada i ovdje – u vremenu i na prostoru na kojemu svi zajedno živimo, uključivanje u virtualni susret – u razgovor s piscem – svih zainteresiranih učenika i učitelja u RH-a – iz prostora škole ili iz vlastita doma korištenjem računala i interneta, mogućnost korištenja virtualnog susreta i njegova snimka te odabranih tekstova tijekom nastavnoga procesa – na redovnoj nastavi hrvatskoga jezika, u izvannastavnim aktivnostima poput literarne, dramske ili novinarske družine ili kao neposrednog izvora znanja za individualni, grupni ili projektni rad s učenicima u višim, razredima osnovne škole i u svim razredima srednjih škola, poticanje aktivnosti vezanih za hrvatsku književnost i hrvatski jezik u razgovoru s onima koji tu književnost i taj jezik ovoga trenutka stvaraju i oblikuju, ostvarivanje smislenosti onoga što se poučava učenike u školi kao trajnih znanja koja su im potrebna u životu i za život.

Metode i oblici rada: Čitanje, slušanje, govorenje i pisanje (čitanje i rad na tekstu – priprema za virtualni susret, dijaloška metoda – slušanje voditelja programa, gosta – pisca i drugih sudionika, postavljanje pitanja govorenjem ili pisanjem putem računala, pisanje – evaluacija nakon virtualnog susreta). Interaktivno korištenjem IKT-a, interaktivno uživo.

Vrednovanje: online upitnik – nakon završenog susreta, a najkasnije 3 dana nakon održanog susreta, potrebno je ispuniti upitnik koji će se nalaziti na web adresi naznačenoj na pozivnici (nakon što se odgovori na sva pitanja upitnika, potrebno je stisnuti „Submit“ na dnu stranice). Potvrda o sudjelovanju može se dobiti samo pod uvjetom prijave (www.ettaedu.eu) i popunjenog upitnika u naznačenom roku.

Voditelj:

voditeljica Odjela i viša savjetnica za hrvatski jezik
Mirela Barbaroša-Šikić, prof.
telefon: 01/2785-018 
e-pošta: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr