Stručni skupovi / 15. prosinca 2016.

Planiranje i vođenje projekata u dječjim vrtićima II. modul

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljima dječjih vrtića talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije.

Mjesto održavanja: Rijeka, Zajednica Talijana – Rijeka

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 31. ožujka 2017. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: predavači Odsjeka talijanistike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Ciljevi:

  • sudionici će razlikovati i primijeniti elemente osmišljavanja, planiranja i vođenja projekta u sklopu programa Europske unije
  • sudionici će prepoznati i razlikovati elemente vrijednosti kvalitetnog projekta za dječji vrtić
  • sudionici će usporediti vlastite tehnike i metode poučavanja sa predstavljenim metodama u sklopu radionica
  • sudionici će razviti i osmisliti osobni pristup u poučavanju
  • sudionici će razviti i poboljšati poučavanje i komunikaciju na talijanskom jeziku

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni i grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Talijanska unija pokriva troškove predavača

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Telefon: 051/317 699