Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Poticanje kreativnosti kod učenika u odgojno-obrazovnom procesu

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, dvodnevni

Namjena: skup je namijenjen voditeljima županijskih stručnih vijeća učitelja razredne nastave Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije

Mjesto održavanja: Ogulin

Broj polaznika: 24 

Rok prijave: obvezna prijava do 3. travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Miroslav Huzjak, Jasna Held, Đurđica Kaurloto-Martinić, Hajdi Jelaska Relja, Jadranka Domazet, Mirela Majstrović

Ciljevi: sudionici će

  • razvijati vještine slušanja i razumijevanja osjećaja i mišljenja drugih, razvijanje sposobnosti sagledavanja više strana jednog problema
  • stjecati znanja o procesu učenja i razvoja (s naglaskom na različitost strategija i stilova učenja
  • trenirati vještine djelotvornog podučavanja (s naglaskom na kreativne tehnike kojima je cilj  potaknuti učenike na divergentno mišljenje)

Metode i oblici rada: predavanje, radionice, tematske rasprave

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

viša savjetnica za razrednu nastavu Mirela Majstrović, dipl. učitelj
telefon: 021/ 340 – 994