Stručni skupovi / 4. studenoga 2020.

Poučavanje književnosti – mogući pristupi i vrednovanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima hrvatskoga jezika Grada Zagreba

Mjesto održavanja: X. gimnazija „Ivan Supek“, Zagreb, Klaićeva 7

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna prijava do 3. siječnja 2019. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Lovro Škopljanac, Korana Serdarević, prof., Miljenka Štimec, prof.

Ciljevi – sudionici će moći:

  • uočiti elemente i obilježja koncepta književnosti kao pamćenja
  • raspraviti o poučavanju s obzirom na kulturno i individualno pamtljive tekstualne činjenice
  • uočiti mogućnost planiranja i programiranja nastave uključivanjem suvremenih tekstova hrvatskih autora čije je djelo motivski povezano s obveznim književnim djelom
  • aktualizirati programske sadržaje povezujući ih s pojmovima iz građanskog odgoja i obrazovanja
  • prepoznati iskoristivost imagološkog pristupa za razumijevanje i prihvaćanje međukulturnih razlika te uočavanje i prevladavanje kulturnih stereotipa i predrasuda
  • izdvojiti aspekte kritičkoga mišljenja u programu predmeta Croatian A: literature u IB programu (International Baccalaureate Diploma Programme)
  • izdvojiti i opisati kritičko mišljenje u oblicima rada u nastavi književnosti  te ih povezati s pripadajućim kriterijima vrednovanja
  • potaknuti uočavanje mogućnosti primjene međunarodnih iskustava u nacionalnome programu

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor,; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: on-line obrazac voditelja programa

Voditeljica:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik

Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

telefon: 01/2785-018

e-adresa: mirela.barbarosa-sikic@azoo.hr