Stručni skupovi / 18. prosinca 2017.

Prevencija trgovanja ljudima i ravnopravnost spolova

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni 

Namjena: skup je namijenjen koordinatorima u osnovnim i srednjim školama za provedbu Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole, učiteljima i nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim suradnicima te voditeljima županijskih stručnih vijeća iz GOO-a i iz ostalih predmetnih područja iz Grada Zagreba, Zagrebačke, Krapinsko-zagorske i Karlovačke županije

Mjesto održavanja: Zagreb, Hrvatski Crveni križ, Ulica Crvenog križa 14

Broj polaznika: 30 

Rok prijave: obvezna prijava do 26 travnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači i voditelji radionica: viši savjetnici za nacionalne programe u Agenciji za odgoj i obrazovanje Nevenka Lončarić-Jelačić, prof. i mr. sc. Tomislav Ogrinšak te Nives Vudrić, Ivana Zadražil Vorberger i Josip Vuletić iz službe za s mladima i volonterima Hrvatskog Crvenog križa 

Ciljevi; sudionici će:

 • koristiti metode interaktivnih, istraživačkih i suradničkih oblika učenja i poučavanja
 • analizirati i navoditi postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • biti osposobljeni pravodobno prepoznavanje postupaka koji vode u trgovanje i ropstvo prepoznati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta (trgovanje djecom)
 • upoznati se građanskom kompetencijom za suzbijanje trgovanja ljudima i pristupom razvijenim u okrilju iskustava Hrvatskoga Crvenog križa
 • navoditi postupke koji prethode i vode u trgovanje ljudima
 • moći prepoznati situacije i namjere koje dovode do ugrožavanja sigurnosti djeteta (trgovanje djecom)
 • moći istražiti i dokumentira podatke o trgovanju ljudima (MUP, Hrvatski Crveni križ), postupke koji prethode otimanju i ropstvu te objašnjava načine zaštite
 • osposobiti se za rad s učenicima vezanim uz metode prevencije trgovanja ljudima
 • osposobiti se za rad s učenicima na temu ravnopravnost spolova,
 • biti osposobljeni za rad s učenicima i primjenu metoda zaštite ljudskih prava u Republici Hrvatskoj, zaštite dječja prava i te suzbijanje diskriminacije spolova
 • razumjeti koncept stereotipa i predrasuda temeljenih razlikom među spolovima 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, grupni rad, samostalni rad polaznika i prikazi iz prakse

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje kvalitete i korisnosti skupa te za samo-vrednovanje polaznika

Voditelji:

Nevenka Lončarić-Jelačić, prof., viša savjetnica za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/2785106;
mr. sc.Tomislav Ogrinšak, viši savjetnik za nacionalne programe
Agencija za odgoj i obrazovanje,
telefon: 01/72785008