Stručni skupovi / 21. ožujka 2014.

Program e-učenja „Vrednovanje učeničkih postignuća – osnovni koncepti“

Razina i vrsta stručnog skupa: Program e-učenja za stručno usavršavanje

Namjena: skup je namijenjen svim odgojno-obrazovnim radnicima

Mjesto održavanja: online

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava na www.ettaedu.eu do 20. svibnja 2014.

Ciljevi:

  • usvojiti osnovne koncepte vrednovanja
  • upoznati osnovne pojmove kvalitetnog vrednovanja
  • osvijestiti važnost dobro definiranih odgojno-obrazovnih ishoda
  • moći oblikovati različite vrste zadataka otvorenog i zatvorenog tipa

 Oblici rada: e-učenje

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje

Napomena: Sudionicima će biti izdana potvrda o stručnom usavršavanju sedam dana od  nadnevka zaključenja programa.

Voditelji:

Igor Rukljač, dipl. učitelj, viši savjetnik
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01/2785 014
E-mail: igor.rukljac@azoo.hr

Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/352 073
E-mail: ivana.jurjevic-jovanovic@azoo.hr

 
Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694