Stručni skupovi / 30. listopada 2012.

Program uvođenja odgojitelja pripravnika u samostalan rad i polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: program je namijenjen odgojiteljima pripravnicima u predškolskim ustanovama Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: Rijeka, DV Rijeka, PPO Drenova, Stanka Frankovića b. b.

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi http://www.ettaedu.eu/ do 18. siječnja 2013.

Predavači: Sanja Margeta, prof., Lahorka Jurčić, prof., Maša Basara, odgojiteljica, Davorka Guštin, prof.

Ciljevi: sudionici će:

  • razumjeti važnost i razvijati strategije integriranog učenja djece u vrtiću
  • upoznati elemente kvalitetne pripreme za praktični rad na stručnom ispitu (misaona, pisana i praktična razina pripreme)
  • upoznati elemente vrednovanja i indikatore uspješnosti praktičnog rada
  • upoznati vještine samoprezentacije
  • upoznati tehnike suočavanja sa stresom

Oblici rada: predavanja, radionice, rad u malim grupama, samostalni rad sudionika

Vrednovanje:Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO)

Voditelj

Davorka Guštin, viša savjetnica
Agencija za odgoj i obrazovanje
051/317 692