Stručni skupovi / 7. svibnja 2013.

Jezična produkcija – pisanje / Textprodution – Schreiben

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni, modularni

Namjena: Prema pozivu. Učitelji njemačkoga jezika Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji su se obvezali pratiti program projekta tijekom jedne godine.   

Mjesto održavanja: Osnovna škola Trnsko, Trnsko 25, Zagreb

Broj polaznika: 16

Rok prijave: do 12. svibnja 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Lidija Benković, prof., Dragana Jurilj Prgomet, prof.

Ciljevi: Sudionici će

  • znati primijeniti teorijska i praktična znanja iz područja pisane jezične produkcije njemačkoga kao stranog jezika  
  •  znati primijeniti različite vrste vježba radi učinkovita poučavanja
  • kritički procijeniti vlastiti proces učenja te način  poučavanja
  • znati odabrati nastavni materijal
  • znati izraditi vlastiti nastavni materijal
  • znati procijeniti i odabrati literaturu

Oblici rada: Predavanja i radionice, frontalni, skupni, individualni i rad u paru

Vrednovanje: Zajednička završna potvrda AZOO-a i Goethe-Instituta Kroatien

Napomena: Projekt RALF 2013. (Regionale Arbeitsgruppen für Lehrerfortbildung / Regionalne  radne skupine za stručno usavršavanje učitelja) Projekt  Agencije za odgoj i obrazovanje i Goethe-Instituta Kroatien na temelju  Sporazuma o suradnji, Dodatak VII.  Projekt se ostvaruje u nenastavne dane kroz 6 cjelina i 200 sati (siječanj  –  studeni/prosinac 2013.).

Voditelji:

Ursula Kreher, Ralf Klötzke, Goethe-Institut Kroatien, Avenija Vukovar 64, Zagreb

Dr. sc. Ana Crkvenčić, prof., AZOO

01/2785-102; http:// www.azoo.hr