Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Projektno učenje na primjeru dolinskih ledenjaka na sjevernom Velebitu

Razina i vrsta stručnog skupa: Međužupanijski, jednodnevni

Namjena: Voditelji ŽSV-a učitelja i nastavnika geografije Središnje Hrvatske

Mjesto održavanja: Krasno i prostor sjevernog dijela Velebita

Broj polaznika: 15

Rok prijave: Obvezna online prijava do 19. lipnja 2017. na adresu  http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita; dr. sc. Ivo Velić; dr. sc. Uroš Barudžija, doc.; Zlatko Špoljar, dipl. inž.; Vesna Milić, dipl. geograf.

Ciljevi: učitelji/nastavnici će moći:

  • Prepoznati i imenovati akumulacijske i erozijske oblike glacijalnog reljefa na terenu;
  • Mjeriti dimenzije i utvrditi orijentacije međusobno okomitih osi pojedinih velikih glacijalnih oblika;
  • Izdvojiti fragmente iz  drumlina i eskera i odrediti njihovu stratigrafsku pripadnosti, veze stratigrafije odlomaka i okolnoga terena po kojem se ledenjak kretao, definirati trase i duljine kretanja;
  • Odrediti vrste stijena, tj. kakvim stijenama pripadaju pojedini odlomci;
  • Koristiti odgovarajući digitalni alat za prikupljanje i bilježenje podataka na terenu;
  • Koristiti geološki kompas, povećalo i čekić;
  • Kreirati projektno učenje za učenike na temelju analize zadanog primjera. 

Metode i oblici rada: predavanja, radionice; samostalni, skupni i  rad u paru 

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje tema i nositelja programa

Napomena: Troškovi prijevoza i smještaja uplaćuju se na žiro račun Hrvatske geološke ljetne škole. Za detalje treba kontaktirati prof. dr. sc. Josipu Velić, prof. emeritu na josipa.velic@oblak.rgn.hr

Voditeljice:

Vesna Milić, dipl. geograf, viša savjetnica za geografiju
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01 27 85 074

Dr. sc. Josipa Velić, prof. emerita

Hrvatska ljetna geološka škola

Telefon: 01/2420 757, 091 1666 880

E-mail: josipa.velic@oblak.rgn.hr