Stručni skupovi / 15. prosinca 2017.

Rad na usklađivanju kataloga poslova stručnih suradnika pedagoga

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski (Istarska, Primorsko-goranska, Ličko –senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitska i Dubrovačko-neretvanska županija )

Namjena: mentori i savjetnici u zvanju

Mjesto održavanja: hotel „Ana“ Gospić

Broj polaznika: 50

Rok prijave: obvezna prijava do 21.ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Đurđica Kaurloto Martinić/Mirjana Kazija

Ciljevi:

  • Definiranje temeljnih poslova stručnih suradnika pedagoga
  • Uspoređivanje i usklađivanje poslova i zadaća
  • Izrada okvirnih standarda poslova
  • Izrada zajedničkih materijala ( ujednačavanje i osnovno standardiziranje)

Metode i oblici rada: rad u paru, grupni rad, individualni rad

Vrednovanje: evaluacija rada i evaluacija dobivenih materijala ( posebno konstruirani obrasci)

Napomena: S obzirom na standarde zanimanja stručnih suradnika pedagoga koji će se izrađivati na visokoškolskim ustanovama, materijali i okviri izrađeni u radionicama bit će dostavljeni zainteresiranima.

Voditeljice:

Mirjana Kazija, viša savjetnica i Đurđica Kaurloto Martinić, viša savjetnica