Stručni skupovi / 7. studenoga 2013.

Rano otkrivanje emocionalnih teskoća, rizika pojave poremećaja u ponašanju djece i mladih (III)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima pedagozima i psiholozima osnovnih i srednjih škola te odgajateljima učeničkih domova – sve županije

Mjesto održavanja: Hotel Zora, Primošten

Broj polaznika: 40

Rok prijave: obvezna prijava do 31. ožujka 2014. (do popune mjesta) na www.ettaedu.eu

Predavači: dr.sc. Elizabeta Radonić, spec. psihijatar, prof. dr. sc. Dubravka Kocijan Hercigonja, Maja Bajs Janović, dr. med., spec. psih., Petra Folnegović Grošić, dr. med., spec. psih. i mr. sc. Majda Fajdetić

Opći cilj: sudionici će hrabrije pristupati djetetu s depresivnim smetnjama/suicidalnim rizikom, kao i obitelji/skrbnicima;

Specifični ciljevi: provoditi zaštitu mentalnog zdravlja u prevenciji suicidalnosti, uspostaviti mrežu zaštite mentalnog zdravlja u zajednici; interpretirati osnovne podatke o prevenciji i mogućnostima liječenja depresije, suicidalnosti i poremećaja u ponašanju, pratiti epidemiološke podatke, prihvatiti sustav vrijednosti i osjećaja u pristupu djetetu i obitelji, poboljšati pristup djetetu/ mladoj osobi/učeniku s duševnim smetnjama i/ili suicidalnim rizikom i smetnjama ponašanja.

Oblici i metode rada: frontalni, skupni i individualni; izlaganje, radionica, iskustveno i otvoreno učenje, rješavanje problema.

Vrednovanje: Standardizirani upitnik AZOO-e. Upitnik znanja, upitnik zadovoljstva polaznika

Napomena: Očekuje se da su sudionici prethodno završili I. i II. stupanj stručnog usavršavanja. Posljednji stručni skup na III. stupnju edukacije.

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge i odgajatelje učeničkih domova
mr. sc. Majda Fajdetić
Telefon: 01 27 85 027 e-pošta: majda.fajdetic@azoo.hr