Stručni skupovi / 29. prosinca 2017.

Razgovori matematički – webinar

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima matematike

Mjesto održavanja: Korištenjem računala, on line

Broj polaznika: 200

Rok prijave: obvezna prijava do 20. ožujka 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavač: predavač iz redova sveučilišnih nastavnika i nastavnika-savjetnika

Ciljevi:

Sudionici će:

  • upoznati trendove unaprjeđenja obveznoga obrazovanja i njegov europski kontekst, 
  • implementirati kurikulum zasnovan na ishodima učenja,
  • koristiti rezultate praćenja i vrednovanja za planiranje poučavanja matematike

Metode i oblici rada:

  •  razgovor
  • odgovaranje na pitanja sudionika

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:
Viša savjetnica za matematiku
Neda Lesar, prof., AZOO Zagreb,
01-2785-061, neda.lesar@azoo.hr