Stručni skupovi / 26. listopada 2012.

Razredni diskurs, zemljoznanstvo /Sprache und Landeskunde

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, četverodnevni, modularni

Namjena: prema pozivu. Učitelji njemačkoga jezika Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji su se obvezali pratiti program projekta tijekom jedne godine.

Mjesto održavanja: Osnovna škola Trnsko, Trnsko 25, Zagreb

Broj polaznika: 16

Rok prijave:prijava do 4. siječnja 2013. Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Voditeljice radionica: Lidija Benković, prof., Dragana Jurilj Prgomet, prof.

Ciljevi: Sudionici će:

  • znati sigurno i kompetentno primjenjivati proceduralno znanje
  • znati primijeniti teorijska i praktična znanja iz područja glotodidaktike i metodike njemačkoga kao stranoga jezika
  • znati razvijati jezične vještine kod učenika
  • primijeniti različite metode radi učinkovita poučavanja
  • kritički procijeniti vlastiti proces učenja te način poučavanja
  • znati odabrati nastavni materijal
  • znati izraditi vlastiti nastavni materijal
  • znati procijeniti i odabrati literaturu.

Oblici rada: predavanja i pedagoške radionice, frontalni, skupni, individualni i rad u paru

Vrednovanje: zajednička završna potvrda AZOO-a i Goethe-Instituta Kroatien

Napomen: Projekt RALF 2013. (Regionale Arbeitsgruppen für Lehrerfortbildung / Regionalne radne skupine za stručno usavršavanje učitelja). Projekt Agencije za odgoj i obrazovanje i Goethe-Instituta Kroatien na temelju  Sporazuma o suradnji, Dodatak VIII. Projekt se ostvaruje u nenastavne dane u 6 cjelina i 200 sati (siječanj/ studeni/ prosinac 2013.).

Voditelji

Ursula Kreher, Ralf Klötzke, Goethe-Institut Kroatien,
Avenija Vukovar 64, Zagreb
 
Dr. sc. Ana Crkvenčić, AZOO
01/2785-102;