Stručni skupovi / 18. prosinca 2012.

Razvijanje profesionalnih kompetencija ravnatelja u suvremenom dječjem vrtiću

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, trodnevni

Namjena: program je namijenjen ravnateljima/cama predškolskih ustanova

Mjesto održavanja: prema rezultatima nabave (Vodice)

Broj polaznika: 200

Rok prijave: do 20.ožujka 2013.Obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: dr. sc. Majda Rijavec; dr. sc. Petar Bezinović; Goran Tudor, dipl. ing. oec.; Nataša Slamić, prof, Lakošeljac Roberta, Vedrana Džanić, prof. (Čigra), pomoćnica ravnatelja Tihana Radojčić prof., mr. sc. Inga Seme Stojnović, viša savjetnica.

Ciljevi: Sudionici će 

  • povećat će stručnu kompetenciju uz zadanu tematiku i samopouzdanje u vlastiti poziv (situacijsko vođenje)
  • steći će znanja i sposobnosti potrebnih za praćenje i vrednovanje rada vrtića
  • steći će znanja i vještine pozitivnog liderstva.

Oblici rada: predavanje, radionica, samoreflektirajuće razmišljanje, predstavljanje, izgovaranje ciljeva, refleksivni razgovor, individualan rad, igre uloga, rad u paru, podgrupi, uvidi i dr.

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa (AZOO); razne tehnike evaluacije.

Voditelj

mr. sc. Inga Seme Stojnović
Agencija za odgoj i obrazovanje
Telefon: 01/ 27 85 126