Stručni skupovi / 19. travnja 2018.

Razvoj temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje – komunikacijske kompetencije

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen stručnim suradnicima u osnovnim i srednjim školama Splitsko – dalmatinske županije

Mjesto održavanja: OŠ Gripe, Split,  Stepinčeva 12

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 15. svibnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Silvana Stanić, prof., Đurđica Kaurloto Martinić, prof.

Ciljevi: sudionici će

  • unaprijediti vještine komunikacije sa različitim sugovornicima
  • poboljšati odnose s drugima kroz empatijsko slušanje
  • prepoznati vlastite snage i prostore za napredak u upravljanju vlastitim emocijama
  • unaprijediti sposobnost prepoznavanja i predviđanja vlastitih emocionalnih reakcija na različite situacije i pojedince
  • uspješnije se nositi sa stresnim situacijama

Metode i oblici rada: frontalni rad, radionice

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: skup je namijenjen sudionicima koji nisu prošli ovu edukaciju

Voditelj:

viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge Đurđica Kaurloto Martinić, prof.,
telefon: 021/340 989