Stručni skupovi / 21. prosinca 2012.

Izrada online tečaja pomoću Moodle-a 2

Razina i vrsta stručnog skupa: Online tečaj uz podršku mentora, 6 – tjedni tečaj stručnog usavršavanja

Namjena: Osposobljavanje polaznika za samostalnu izradu online tečaja pomoću Moodle-a (nastavno osoblje osnovnih i srednjih škola te visokoškolskih ustanova članica CARNeta koje želi primijeniti online tečajeve u svojoj nastavi, sve županije).

Mjesto održavanja: Online tečaj uz podršku mentora

Veljača, ožujak, svibanj, listopad, studeni 2013. (tečajevi počinju prvu srijedu u mjesecu, u slučaju promjene ćemo vas obavijestiti)

Broj polaznika: Grupa polaznika CARNetovog online tečaja može imati min. 8 do maksimalno 15 polaznika. Ukoliko prilikom zatvaranja prijava (48 sati prije početka tečajeva) bude prijavljeno manje od 8 polaznika za pohađanje nekog od tečajeva, CARnet ima pravo otkazati održavanje dotičnog tečaja u tom mjesecu. Nakon što se za određeni tečaj prijavi 15 polaznika, online prijave za taj tečaj se zatvaraju i više nije moguće prijaviti pohađanje dotičnog tečaja u tom mjesecu.

Rok prijave: Prijave na online tečaj otvaraju se mjesec dana prije početka održavanja tečaja te se zatvaraju 48 sati prije početka tečaja. Prijave za  pojedini tečaj potrebno je napraviti na:    www.carnet.hr/moodle_loomen/prijava i www.ettaedu.eu

Predavači: CARNetovi online mentori

Ciljevi: Nakon pohađanja tečaja polaznici će, koristeći pojedine alate iz sustava Moodle, moći samostalno osmisliti i izraditi osnovni online tečaj iz proizvoljno odabranog područja. Također će moći opisati osnovne mogućnosti alata sustava Moodle i primijeniti  ih u vlastitom tečaju.

Oblici rada: Tijekom trajanja cijelog tečaja polaznici individualno savladavaju gradivo i rade na projektnom zadatku izrade tečaja u Moodle-u, ali sudjeluju i u grupnim aktivnostima sa svim ostalim polaznicima.

Komunikacija s drugim polaznicima uključuje sudjelovanje u diskusijskim forumima s ciljem socijalizacije i razmjene ideja u online okruženju. Mentor polaznicima tijekom pohađanja pruža podršku u savladavanju nastavnih sadržaja te vrednuje njihov rad. Komunikacija s mentorom odvija se putem privatnih poruka integriranih u sustavu te putem foruma.

Vrednovanje: Konačan uspjeh polaznika na tečaju ovisi o ostvarenim rezultatima nastalim izradom zadataka kroz tečaj te sudjelovanje u ostalim aktivnostima (diskusijama, pisanju blogova i wikija). Ukupan broj bodova je 100. Od toga, izrada zadataka nosi najviše 75 bodova a sudjelovanje u ostalim aktivnostima 25.

Polaznici koji uspješno završe CARNetov online tečaj u okviru mjesec dana od dana završetka tečaja dobivaju uvjerenje o uspješno završenom tečaju. Uvjerenje se polaznicima dostavlja u elektroničkom obliku na adresu e-pošte koju su upisali prilikom prijave na tečaj.Potvrda o sudjelovanju na stručnom usavršavanju s navedenim trajanjem programa (AZOO).

Napomena: Pravila o pohađanju CARNetovih online tečajeva polaznicima su dostupna na adresi ftp://ftp.carnet.hr/pub/CARNet/docs/rules/CDA0048.pdf.

Dodatne informacije koje polaznicima mogu olakšati sudjelovanje na online tečajevima nalaze se na adresi: http://www.carnet.hr/moodle/pitanja_i_odgovori.

Voditelji

Viktorija Hržica, prof.,
viša savjetnica za informatiku, računalstvo i tehničku kulturu
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek
Telefon: 031 284 905