Stručni skupovi / 7. ožujka 2013.

Stažiranje i polaganje stručnog ispita – opći dio

Razina i vrsta stručnog skupa:reginalna

Namjena: Odgojno-naobrazbeni radnici pripravnici u predškolskim ustanovama koji će biti prijavljeni za polaganje stručnoga ispita u ispitnom roku rujan i studeni 2013.

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Broj polaznika: 120

Rok prijave: do 26. svibnja 2013.obvezna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: Tihana Radojčić, prof., voditeljica Odjela za opće poslove i pomoćnica ravnatelja, Dubravka Težulat, dipl. iur., voditeljica Odjela pravnih, računovodstvenih i pomoćnih poslova – tajnica Agencije, Linda Grubišić Belina, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik

Ciljevi: Sudionice će:

  • upoznati se s pravima i obvezama tijekom ostvarivanja pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita
  • upoznati se s kriterijima vrednovanja pisanoga rada na stručnom ispitu s jezičnog stajališta

Oblici rada: predavanja, okrugli stol, radionice

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa AZOO-a

Voditelj:

Tihana Radojčić, prof.
voditeljica Odjela za opće poslove i pomoćnica ravnatelja
01/2785-058