Stručni skupovi / 14. prosinca 2017.

Stjecanje metodičkih kompetencija – priprema za polaganje stručnog ispita (I.)

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva

Mjesto održavanja: Prirodnoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara , Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: 3. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Mirela Barbaroša-Šikić, prof., dr. sc. Marijana Češi, Goranka Lazić, prof.

Ciljevi – učitelji će:

  • utvrditi tijek stručnoga ispita i sadržaj svih triju njegovih dijelova
  • uočiti važnost i svrhu planiranja nastavnoga procesa
  • dobiti informaciju o čestim teškoćama učitelja početnika tijekom nastavnoga procesa
  • uočiti važnost i obilježja izdvojenih metodičkih čimbenika nastavnoga procesa
  • moći primjenjivati izdvojeno i pokazano u pripremi i organizaciji nastavnoga procesa
  • uočiti svrhu i načine opažanja i analize nastavnoga procesa (refleksija i samorefleksija nastavnoga procesa)
  • uočiti važnost profesionalnog opisa vlastitoga rada

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva i njihovim mentorima.

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezika
telefon: 01 2785 073