Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Stjecanje metodičkih kompetencija učitelja hrvatskoga jezika – priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici – nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske i Koprivničko-križevačke županije

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: 1. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: Goranka Lazić, prof., mr. sc. Anđela Vukasović Korunda, Dinka Tomašković Presečki, prof., Ingrid Lončar, prof., mr. sc. Danijela Vrtiprah, dr. sc. Marijana Češi, Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi – nastavnici:

  • bit će upoznati sa sastavnicama pisane pripreme za nastavni sat
  • usvajat će načine oblikovanja metodičkih sastavnica pisane pripreme za nastavni sat
  • upoznat će i razumjet će temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradnikom
  • analizirat će i kritički će procijeniti sve metodičke i sadržajne sastavnice pisane pripreme za nastavni sat
  • samovrednovat će svoje pisane pripreme
  • bit će informirani o očekivanjima na pisanome dijelu ispita

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: prijavljeni sudionici trebaju donijeti jednu od svojih pisanih priprema; lijepo molimo one koji se prijave, a ne mogu sudjelovati na skupu da se odjave da bi omogućili prijavu i sudjelovanje onima koji se nisu uspjeli prijaviti.

Voditelj:

dr. sc. Marijana Češi, viša savjetnica za hrvatski jezik
telefon: 01 2785 – 073