Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Stjecanje metodičkih kompetencija učitelja i nastavnika – priprema za polaganje stručnog ispita 1.

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska – jednodnevni stručni skup

Namjena: pripravnici – učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika Krapinsko-zagorske,  Koprivničko-križevačke, Bjelovarsko-bilogorske županije te učitelji Zagrebačke županije i Grada Zagreba koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva.

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola Vladimira Preloga , Ulica grada Vukovara 269, 10 000 Zagreb

Broj polaznika: 30

Rok prijave: 27. lipnja 2013.

Predavači: Marijana Češi, prof., i Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi: Učitelji:

  • će biti informirani o obilježjima tri dijela stručnoga ispita
  • će biti informirani o načinima i svrsi vođenja dnevnika stažiranja
  • će biti upoznati sa sastavnicama pedagoške dokumentacije i evidencije te će moći procesuirati stručne sadržaje metodičkih sastavnica
  • će upoznati i razumjeti temeljenu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa te će uvidjeti važnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustračnjakom i stručnim suradnikom.

Oblici rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni.

Vrednovanje: upitnik

Napomena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima pripravnicima koji imaju do četiri mjeseca radnoga iskustva.

Voditelj:  

Marijana Češi, prof.,
viša savjetnica Agencije za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb;
telefon: 01 2785 073; marijana.cesi@azoo.hr