Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Inovativno korištenje IKT-a u obrazovanju (poučavanje hrvatskoga jezika) – Pisci na mreži

Razina i vrsta stručnog skupa: državni, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima hrvatskoga jezika u osnovnoj i srednjim školama i učeničkim domovima, ali i svim ostalim zainteresiranim učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima.

Mjesto održavanja: po odabiru korištenjem interneta online

Broj polaznika: neograničen

Rok prijave: do dana održavanja susreta na adresu www.ettaedu.eu

Vrijeme održavanja: 30. travnja, 28. svibnja, 24. rujna, 29. listopada, 19. studenoga i 17. prosinca 2013.

Predavači: pisac – gost programa i voditelji Miroslav Mićanović, prof., i Mirela Barbaroša-Šikić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb

Ciljevi:

  • poticanje čitanja i govora o suvremenim hrvatskim tekstovima u školi, kod kuće i u javnosti
  • oblikovanje pitanja za pisca koji piše sada i ovdje
  • uključivanje u virtualni susret korištenjem računala i interneta
  • korištenje virtualnog susreta i njegove snimke te odabranih tekstova tijekom odgojno-obrazovnoga procesa – na redovnoj nastavi hrvatskoga jezika, u izvannastavnim aktivnostima ili kao neposredan izvor znanja za individualni, grupni ili projektni rad s učenicima
  • poticanje aktivnosti vezanih za hrvatsku književnost i hrvatski jezik u razgovoru s piscem
  • ostvarivanje smislenosti onoga što se poučava u školi kao trajnih i uporabljivih znanja potrebnih i korisnih u svakodnevnom životu.

Oblici i metode rada: individualni rad, interaktivno korištenjem IKT-a, interaktivno uživo; čitanje i rad na tekstu – priprema za virtualni susret, dijaloška metoda – slušanje voditelja programa, gosta – pisca i drugih sudionika, postavljanje pitanja govorenjem ili pisanjem, pisanje – evaluacija nakon virtualnoga susreta.

Vrednovanje: Nakon završenog susreta, a najkasnije 5 dana nakon održanog susreta potrebno je ispuniti upitnik koji će se nalaziti na internetskoj stranici

http://www-aquilonis.hr/Poslovanje/pisci-na-mreži-upitnik.html. Nakon što se odgovori na sva pitanja, potrebno je stisnuti „Submit“ na dnu stranice. 

Napomena: Potvrdu o stručnom usavršavanju mogu dobiti samo oni sudionici koji su se prijavili za sudjelovanje unutar www.ettaedu.eu, sudjelovali u susretu i popunili online upitnik.

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof.,
viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje,
Donje Svetice 38, Zagreb,
tel: 2785 018, e-adresa: mirela.barbrosa-sikic@azoo.hr