Stručni skupovi / 24. travnja 2013.

Suradnički načini učenja i njihovo vrednovanje, 2. dio

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima Sisačko-moslavačke, Karlovačke, Varaždinske i Međimurske županije te nastavnicima Zagrebačke županije i Grada Zagreba

Mjesto održavanja: Prirodoslovna škola V. Preloga, Ulica grada Vukovara 269, Zagreb

Broj polaznika: 150

Rok prijave: do 1. srpnja 2013. na adresu www.ettaedu.eu

Predavači: Elvira Nimac, prof., školski psiholog, Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb, učitelji i nastavnici hrvatskoga jezika koji su završili modularno stručno usavršavanje Vrednovanje u nastavi hrvatskoga jezika

Ciljevi:

  • uočiti i opisati temeljne dokimološke pojmove koji obuhvaćaju suradničke oblike učenja
  • uočiti i procijeniti te moći upotrijebiti procedure vrednovanja različitih postignuća učenika unutar socioemocionalnoga područja
  •  razumjeti i moći primjenjivati načela i obilježja razvojne psihologije

Oblici i metode rada: individualni, u paru, u skupini, frontalni; prema modelu iskustvenoga poučavanja i učenja (interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka, vođeni razgovor, razmjena iskustva, anketiranje i panel-rasprava)

Vrednovanje: Različitim upitnicima koje osmišljavaju i oblikuju predavačice