Stručni skupovi / 25. travnja 2013.

Zaštita dječjih prava

Razina i vrsta stručnog skupa: županijski, jednodnevni

Namjena: stručni skup je namijenjen voditeljima školskih aktiva učitelja razredne nastave iz Primorsko-goranske županije

Mjesto održavanja: Osnovna škola „Nikola Tesla“, Rijeka, Trg Ivana Kobučarića 1, Rijeka

Broj polaznika: 75

Rok prijave: obvezna online prijava na adresi  www.ettaedu.eu od 20. lipnja do 20. srpnja 2013.

Predavači: dr.sc. Jasminka Zloković, Dijana Bakarčić, dipl.uč., Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč., viša savjetnica

Ciljevi:Učitelji će:

  • ukazati na važnost odgojne funkcije obitelji i škole te propitati koliko obitelj i škola ovu funkciju ispunjava;
  • analizirati koja područja odgojnog djelovanja učitelja i nastavnika postoje te kroz koje se aktivnosti trebaju provoditi (definirani relevantnim dokumentima, ali i otvoreni za prijedloge učitelja, nastavnika i roditelja oko novih mogućnosti);
  • ukazati na primjere dobre prakse koji učiteljima i nastavnicima mogu biti korisni u promišljanjima o vlastitom odgojnom radu i mogućnostima;
  • propitati izazove s kojima se jačanje odgojne funkcije obitelji i škole susreće te pokušati ukazati na moguće načine njihova prevladavanja;
  • ukazati na potrebu snažnije primarne prevencije rizičnih i  asocijalnih ponašanja;
  • upoznati razliku između interkulturalnosti i međukulturalnosti te razvijati interkulturalne kompetencije;
  • upoznati strategije poučavanja inojezičnog učenika;
  • dobiti detaljne upute za rad u novoj nastavnoj godini.

Oblici rada: plenarna- interaktivna predavanja, prikazi iz prakse

Vrednovanje: standardizirani upitnik (AZOO)

Voditelj:

Jasna Vukonić-Žunič, dipl. uč.,
viša savjetnica, Agencija za odgoj i obrazovanje,
Trpimirova 6, Rijeka,
telefon: 051/320 388,