Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Stručni skup učitelja i nastavnika talijanskog jezika

Razina i vrsta stručnog skupa: Međunarodni, višednevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima i nastavnicima talijanskog jezika obrazovnih ustanova talijanske nacionalne manjine Istarske i Primorsko-goranske županije.

Mjesto održavanja: Padova (Italija), Sveučilište u Padovi (Italia)

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 26. travnja 2018. na www.ettaedu.azoo.hr

Predavači: predavači bit će izabrani u dogovoru sa Sveučilištem u Padovi

Ciljevi:

  • sudionici će usporediti vlastite tehnike i metode poučavanja sa predstavljenim metodama u sklopu radionica
  • sudionici će prosuditi primjerenost i održivost ponuđenih sadržaja, tehnika i metoda poučavanja u odnosu na odgojno-obrazovni kontekst u kojemu poučavaju
  • sudionici će razviti i poboljšati poučavanje i komunikaciju na talijanskom jeziku /

Metode i oblici rada: predavanje, radionica, rasprava; frontalni i grupni rad

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: Talijanska unija pokriva troškove smještaja sudionika i predavača

Voditelj:

Viša savjetnica za talijansku nacionalnu manjinu
Patrizia Pitacco, dipl. def.
Telefon: 051/317 699