Stručni skupovi / 7. srpnja 2017.

Stručno-metodička priprema odgojitelja pripravnika za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen odgojiteljima pripravnicima u predškolskim ustanovama Brodsko-posavske, Osječko-baranjske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije.

Mjesto održavanja: Dječji vrtić Osijek, Vijenac I. Meštrovića 7, Osijek

Broj polaznika: 100

Rok prijave: obvezna online prijava do 31. prosinca 2017. na internetsku adresu http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: izvan. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević, Marija Štambuk Čabaj, prof., odgojitelji savjetnici: Nada Delić-Crnković i Jelica Katić i odgojitelji mentori: Mirjana Galić, Marijana Hanić, Andrijana Hrvojević, Planinka Rupčić, Larisa Takač Brkljačić, Kristina Zorić-Beslema te Luja Zamečnik

Ciljevi: sudionici će

  • razumjeti očekivanja članova povjerenstva u postupku planiranja i realizacije praktičnog dijela stručnog ispita
  • usvojiti osnovne tehnike praćenja, dokumentiranja i vrednovanja neposrednog odgojno-obrazovnog rada
  • razumjeti procese učenja djece i odraslih u vrtiću
  • usvojiti tehnike povezivanja stečenih teoretskih znanja sa situacijama za učenje koje proizlaze iz neposrednog odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi
  • razviti osjećaj samopouzdanja osvještavanjem vlastitih znanja i umijeća.

Metode rada: interaktivno predavanje, grupni rad i po skupinama

Vrednovanje: obrazac za vrednovanje i samovrednovanje teme i nositelja programa stručnoga skupa (AZOO)

Napomena: iz higijenskih razloga molim ponijeti papuče radi ulaska u sobe dnevnog boravka

Voditelj:

Viša savjetnica za predškolski odgoj
Luja Zamečnik, prof.
Telefon: 031 284 911