Stručni skupovi / 19. prosinca 2017.

Stručno-metodička priprema pripravnika za polaganje stručnog ispita – učitelji i nastavnici kemije

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: stručni je skup namijenjen pripravnicima i mentorima pripravnika u nastavnom predmetu Kemija, u Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Karlovačkoj i Ličko-senjskoj županiji

Mjesto održavanja: Prirodoslovna i grafička škola Rijeka, Vukovarska 58, Rijeka

Broj polaznika: 20

Rok prijave: obvezna prijava do 11. siječnja 2018. na http://ettaedu.azoo.hr/

Predavači: dr. sc. Diana Garašić, Marija Miličić, prof., Radenko Bradić, dipl. ing., i Borjanka Smojver, dipl. ing.

Ciljevi:

  • predstaviti  uvjete ostvarivanja pripravničkog staža te postupak i način polaganja stručnog ispita
  • pridonijeti osposobljavanju pripravnike za stručno i samostalno obavljanje odgojno-obrazovnog rada
  • objasniti način pisanja eseja i elemente njegova vrednovanja
  • primijeniti prirodoznanstveni pristup u učenju i poučavanju, odnosno usvajanju  temeljnih koncepata u nastavnom predmetu Kemija. 

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, rješavanje problemskih zadataka u skupini, vođeni razgovor, razmjena iskustva, praktičan rad.

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje primjenjivosti tema i samovrednovanje aktivnosti sudionika

Voditeljica:

Borjanka Smojver, viša savjetnica,
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
051/317 696