Stručni skupovi / 8. travnja 2014.

Suvremeni metodički sustavi u nastavi jezičnoga izražavanja – govorenje i pisanje

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: učitelji hrvatskoga jezika Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Mjesto održavanja: OŠ „Srdoči“, Ante Modrušana 33, Rijeka

Broj polaznika: 60

Rok prijave: do 21. lipnja 2014.; obvezatna prijava na www.ettaedu.eu

Predavači: doc. dr. sc. Marko Ljubešić i Elvira Nimac, prof., i Linda Grubišić Belina, prof.

Ciljevi:

Učitelji će:

 • razlikovati kompetencije koje se odnose na kognitivno i afektivno područje
 • obrazložiti važnost vrednovanja kompetencija iz različitih područja
 • razumljivo i jednoznačno definirati važne kompetencije iz afektivnog područja
 • definirati primjenjive kriterije i instrumente za vrednovanje tih kompetencija
 • obrazložiti važnost samovrednovanja učenika
 • zaključiti „objektivnu“ ocjenu za postignuća u afektivnom području
 • dosljedno izrađivati pripreme za nastavne sate
 • tražiti mogućnosti za stručno usavršavanje u području edukacijske psihologije
 • koristiti znanstveno utemeljenu taksonomiju pri planiranju nastave
 • objasniti kako tumačenje problemske situacije utječe na osjećaje
 • imenovati odgovarajuće osjećaje na temelju opisa problemske situacije i tumačenja uzroka
 • predložiti odgovarajuća zamjenska tumačenja uzroka problemske situacije na temelju opisa situacija i određenih osjećaja

 • upoznati suvremene metodičke sustave (otvoreni, komunikacijski, timski, multimedijski i projektni)
 • primijeniti suvremene metodičke sustave u nastavnoj praksi (s naglaskom na nastavu jezičnog izražavanja – govorenje i pisanje)
 • uočiti razliku između tradicionalne i moderne nastave jezičnoga izražavanja
 • spoznati važnost primjene svih funkcionalnih stilova hrvatskoga standardnog jezika u nastavi jezičnog izražavanja

Oblici rada: čelni, individualni i rad u skupini

Vrednovanje: upitnik za vrednovanje i samovrednovanje

Voditelj:

Linda Grubišić Belina, viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
Telefon: 051/317 694