Stručni skupovi / 23. svibnja 2014.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnog ispita

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijski, jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen pripravnicima učiteljima i nastavnicima matematike Primorsko-goranske, Ličko-senjske i Istarske županije

Mjesto održavanja: Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka, Trpimirova 6, Rijeka

Broj polaznika: 30

Rok prijave: obvezna prijava do 25. kolovoza 2014. na www.ettaedu.eu

Predavači: Robert Gortan, prof., Sonja Eberling, prof., Vesko Nikolaus, prof., Danijel Hribar, prof., Tanja Vukas, prof.

Ciljevi: Polaznici će:

  • steći znanja i sposobnosti potrebne za polaganje stručnog ispita
  • steći kompetencije za rad u nastavi
  • steći temeljna znanja o planiranju svoga rada
  • steći kompetencije za pravilno vođenje pedagoške dokumentacije i evidencije
  • osposobiti se za praćenje neposrednog odgojno-obrazovnog rada u skladu sa standardima struke
  • osposobiti se za samostalno obavljanje poslova učitelja i nastavnika matematike

Metode i oblici rada: predavanja, radionice, samostalni rad polaznika, frontalni, rad u grupi

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Voditelj:

Vesko Nikolaus, prof., viši savjetnik za matematiku
Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Rijeka
telefon: 051/ 320 387
E-adresa: vesko.nikolaus@azoo.hr