Stručni skupovi / 21. travnja 2017.

Stručno-metodička priprema za polaganje stručnoga ispita, II. dio

Nastavni predmet/područje: Hrvatski jezik

Razina i vrsta stručnog skupa: međužupanijska; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen učiteljima pripravnicima hrvatskoga jezika Varaždinske i Međimurske županije

Mjesto održavanja: OŠ Dobriše Cesarića, K. Š. Đalskog 29, Zagreb

Broj polaznika: 15

Rok prijave: obvezna prijava do 24. lipnja 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Đurđica Jelačić, prof., Snježana Đuretek, prof., Julijana Levak, prof., Zvonka Kulić, prof., dr. sc. Marijana Češi, Mirela Barbaroša-Šikić, prof.

Ciljevi – sudionici će:

  • uočiti i definirati sastavnice pisane pripreme na stručnome ispitu
  • oblikovati metodičke sastavnice u pisanoj pripremi za nastavni sat
  • razumjeti temeljnu svrhu, ciljeve, organizaciju i vođenje nastavnoga procesa
  • uočiti načine opažanja nastavnoga procesa te korisnost analize i tumačenja nastavnoga procesa sa sustručnjakom za osobni i profesionalni razvoj
  • analizirati i kritički procijeniti sve metodičke i sadržajne sastavnice pisane pripreme za nastavni sat
  • samovrednovati svoje pisane pripreme
  • dobiti informacije o očekivanjima na pisanome dijelu stručnoga ispita

Metode i oblici rada: interaktivna predavanja, vođeni razgovor, rješavanje problemskih zadataka; individualno, u paru i skupini; frontalno.

Vrednovanje: obrazaca za vrednovanje voditelja programa

Napomena: prijavljeni sudionici trebaju donijeti jednu od svojih pisanih priprema.

Voditelj:

Mirela Barbaroša-Šikić, prof., viša savjetnica za hrvatski jezik
Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb
telefon: 01/2785-018