Stručni skupovi / 6. srpnja 2017.

Stručno-pedagoški rad ravnatelja

Razina i vrsta stručnog skupa: državni; jednodnevni

Namjena: skup je namijenjen ravnateljima osnovnih škola u 1. godini 1. mandata

Mjesto održavanja: Velika dvorana Ministarstva znanosti i obrazovanja, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb

Broj polaznika: 90

Rok prijave: obvezna prijava do 3. prosinca 2017. na http://ettaedu.azoo.hr

Predavači: Vlade Matas, prof., Mario Rogač, prof. i ravnatelji osnovnih škola

Ciljevi: sudionici će upoznati načine, instrumente i postupke potrebne za kvalitetan uvid u nastavni sat, znati analizirati odgojno-obrazovni rad učitelja, naučiti procedure u organizaciji izvanučioničke nastave te upravljati vremenom i satancima

Metode i oblici rada: predavanja, rasprave i diskusije

Vrednovanje: Obrazac za vrednovanje teme i nositelja programa

Napomena: /

Voditelj:

viši savjetnik za ravnatelje osnovnih škola Vlade Matas, prof.
telefon: 021/340 980
e-pošta: vlade.matas@azoo.hr